De garantie van RIDEX

RIDEX waarborgt dat elk onderdeel dat wij in ons assortiment voeren, onder gebruikmaking van kwalitatief hoogwaardige materialen die aan alle technische vereisten en OE-normen (voor eerste uitrusting) voldoen geproduceerd is.

 

Met de aanschaf van om het even welk RIDEX-product verleent RIDEX de klant een begrensde 2-jarige garantie vanaf de montagedatum, waarin RIDEX ermee inwilligt om de aangeschafte reserveonderdelen te onderzoeken en te repareren en/of vervangen.

 

De klant dient de producten van RIDEX direct na aankoop of inontvangstneming grondig te inspecteren. Mocht het RIDEX-product daarbij defect blijken te zijn of gebreken te vertonen, heeft de klant de mogelijkheid om een garantievordering in te dienen bij desbetreffende verkoper van het RIDEX-product.

 

IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEVORDERING DIENT DE KLANT HET ONDERSTAANDE TE VERSCHAFFEN:

1. Het product van RIDEX in zijn volledigheid in de originele verpakking.

2. Bewijs van aankoop/betaling.

3. Een uitvoerige beschrijving van het defect/gebrek met de montagedatum en een document ter aantoning van de kilometerstand van het voertuig op het moment dat het defect vastgesteld werd.

 

DE GARANTIE GELDT NIET OF KAN KOMEN TE VERVALLEN IN HET GEVAL DAT:

1. een RIDEX-product beschadigd geraakt is ten gevolge van een ondeugdelijke montage door de klant of een derde.

2. een RIDEX-product gemanipuleerd of aangepast is door een klant of een derde.

3. de klant een reserveonderdeel van RIDEX gekocht en gemonteerd heeft dat niet compatibel was met zijn of haar voertuig.

4. een RIDEX-product op een onjuiste manier of voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke gebruiksdoel gebruikt is.

5. een RIDEX-product op een manier gebruikt is die niet met de door de fabrikant van het reserveonderdeel en/of de autofabrikant gestelde vereisten en aanbevelingen strookt.

Neem contact met ons op